Fettreducering med ultraljud

cavi-lipo

Cavi Lipo är en fettreduceringsbehandling med ultrajud. Ultraljudet sägs göra så att fettcellerna förstörs vilket gör att du minskar i omfång och på så sätt kan forma kroppen.

Enligt marknadsföringen kan du bli av med ungefär 250-500 gram fett per behandlingstillfälle. CaviLipo sägs även kunna behandla celluliter.

Eftersom detta sker med ultraljud så är det inget som behöver penetrerar huden och alltså inget kirurgiskt ingrepp krävs.

Ultraljudsvågorna är effektiva ned till 15 mm under huden, där fettcellerna förstörs, medan andra typer av celler – exempelvis hud och blodkärl– endast påverkas genom ökad cirkulation. 

Med andra ord, en smärtfri och helt ofarlig teknik.Andra Lipo tekniker skapar inte jämn avlägsning av fettceller, utan lämnar ofta ett buckligt resultat.


Cavi Lipo jämnar ut och lämnar ett symetriskt resultat.

Cavi Lipo systemet skapar vibrationer med ultraljud kring 25 kHz, alltså 25000 svängningar per sekund. 

Det skapas en mikrobubbla i fettcellen som snabbt blir varm av friktionen mellan fettcellens fett och vakuumbubblan.

Friktionen skapar värme som leder till cellens destruktion.Cavi Lipo kan användas för ett flertal behandlingsformer de tre vanligaste är viktminskning, borttagning av celluliter samt i vissa fall för att bli av med gifter som lagrats i kroppen.

Cavi Lipo är för närvarande det mest utvecklade systemet för behandlingen av fett & celluliter. Cavi Lipo behandlingen kan mycket väl likställas med den teknik en kirurg kallar liposuction, vilket är den teknik en plastkirurg använder för att utföra fettsugningar där de tar hjälp av kroppens reningsverk, lymfsystemet ,för att få bort slaggprodukterna.

Så går behandlingen till

Under behandlingen så förs ett ultraljudsintrument på det område som du vill behandla.

Detta gör inte ont utan känns varmt och lätt vibrerande. Sedan får du vakuummassage för att driva ut restprodukterna.

Direkt efteråt så rekommenderas du att gå en promenad på 30 minuter för att förbränna den energin som nu finns i blodet efter att fettcellerna har smällt.

Cavi Lipo är en av det mest avancerade ultraljudssystem som använder sig av kavitationsteknik med inriktning på fettcellsförstöring.